رسیدگی به شکایات

در صورت بروز هر نوع مشکلی، مدیریت فروشگاه در خدمت شماست:

تلفن مستقیم: ۰۹۱۲۲۳۴۵۱۵۴

تلفن بازرسی: ۰۹۱۲٫۲۴۵۷۳۱

تلفن دفتر: ۰۲۱۶۶۴۷۶۶۹۲

ایمیل: yashil@gmail.com

کلمات مورد نظر + Enter

نمایش سبد خرید مشتری.